Dr.Fresh Ocean WC gelis 750 ml
  • Dr.Fresh Ocean WC gelis 750 ml

Dr.Fresh Ocean WC gelis 750 ml

Dr.Fresh Ocean WC gelis 750 ml

€1.36
Tax included
Klozeto valiklis gaivaus vandenyno kvapo, 750 ml
Quantity
In stock

Lengvai pašalina kalkių apnašas ir nešvarumus. Naudojimas. Kad atidarytumėte, suspauskite kamštelį iš abiejų pusių, po to pasukite. Užpurkškite tiesiogiai ant unitazo vidinio paviršiaus. Gelis gerai prilimpa prie paviršiaus, tai užtikrina kalkių apnašų ir nešvarumų pašalinimą. Palikite kelioms minutėms. Nušveiskite jei reikia. Nenaudokite su kitais valikliais. Jei gelis išsipiltų ant rūgštims jautrių paviršių, nedelsiant nuplaukite vandeniu. Sudėtis: nejoninės PAM < 5%, amfoterinės PAM < 5%, metilchloroizotiazolinonas, metilizotiazolinonas, citronelalis. Citralis, dažiklis CI42090. H315 Dirgina odą H319 Sukelia smarkų akių dirginimą P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
00205

Specific References