Dr.Fresh nukalkinimo skystis 500 ml
  • Dr.Fresh nukalkinimo skystis 500 ml

Dr.Fresh nukalkinimo skystis 500 ml

Dr.Fresh nukalkinimo skystis 500 ml

1,76 €
С НДС

Dr. Fresh kalkių šalinimo priemonė, skirta indams, tiesiogiai besiliečiantiems su maistu, 500 ml

Количество
Есть в наличии

Labai stipraus poveikio, puikiam žvilgesiui. Tinka visiems prietaisams ir indams, kurie tiesiogiai liečiasi su maistu ar gėrimais: virduliams, kavos aparatų filtrams, šildytuvams. Lengvai išvalo net senus nešvarumus. Visiems indams, kuriuose susiformuoja kalkių nuosėdos. Vartojimas. 1.Virduliams, vandens šildytuvams ir virtuvės indams: 1 dalį ploviklio praskieskite 4 dalimis šilto vandens, ne daugiau 40°C (pvz, 100 ml Dr. Fresh kalkių šalinimo priemonės + 400 ml vandens). Supilkite į valomą indą ir palikite 1 valandai, tuomet pašildykite iki užvirimo. Jei reikia procedūrą pakartokite. Gerai išskalaukite vandeniu. 2.Kavos aparatams: 1 dalį ploviklio praskieskite 4 dalimis šilto vandens, ne daugiau 40°C. Supilkite į aparato vandens talpą ir palikite 1 valandai, po to praleiskite vandenį per aparatą. Po šito gerai praplaukite vandeniu. 3.Kavos aparatų filtrams: 1 dalį ploviklio praskieskite 4 dalimis šilto vandens, ne daugiau 40°C. Praleiskite vandenį per kavos aparatą. Po to gerai praplaukite vandeniu. 4.Elektriniams lygintuvams ir kitiems virtuvės reikmenims: visuomet laikykitės gamintojo instrukcijų; jei tokių nėra, vadovaukitės pirmiau pateiktomis instrukcijomis, skirtomis kavos aparatams (2 punktas). Dirginanti H318 Smarkiai pažeidžia akis. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Sudėtis: alkileterio karboksirūgštis, citrinų rūgštis. < 5 % nejoninės PAM.

00199

Особые артикулы

chat Комментарии (0)